Modlitwa o powołania w parafii Chojnata

10 GRUDZIEń 2018
ks. Łukasz Antczak