Majowe spotkanie Sióstr

24 KWIETNIA 2018
E. K.

Kwietniowe spotkanie Sióstr Przełożonych i innych Sióstr chętnych odbędzie się w Żdżarach, w tamtejszym klasztorze Sióstr Nazaretanek. Początek spotkania o godz. 9.30; Msza św. o godz. 10.00.