Kurs foto-video

22 PAźDZIERNIKA 2018
ks. Łukasz Antczak

Odbędzie się w czwartek, 15.11. 2018 r. o godz. 11.00, w gmachu Kurii – I piętro, sala nr 2.

ks. Robert Kwatek