Krajowa kongregacja odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań

2 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

17-19 lutego