Krajowa kongregacja odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

2 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

24-26 lutego