Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów

16 LUTEGO 2023
E. K.

Początek spotkania o godz. 1000 w Wyższym Seminarium Duchownym w Ło­wiczu