Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów

2 WRZESIEń 2020
Krzysztof Zwoliński