Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów

5 SIERPNIA 2019
E. K.

Wrześniowa Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, początek spotkania o godz. 10.00.