Konferencja Rejonowa Księży

16 LISTOPADA 2022
ks. Łukasz Antczak

Konferencja rejonowa

19 listopada 2022 r.

Program

10:00 Nabożeństwo w kaplicy seminaryjnej

– ks. dr Grzegorz Cieślak

Obrady w auli seminaryjnej

10:30 Powitanie zgromadzonych i wprowadzenie w tematykę spotkania

– ks. kan. Sławomir Sobierajski

Słowo Księdza Biskupa Ordynariusza

10:40 Wykład: „Porzućmy kontrowersje, pielęgnujmy komunię, zachwycajmy się pięknem liturgii” (Refleksje na kanwie Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Desiderio Desidervi”)

– ks. dr Waldemar Bartocha

11:25 Dyskusja

11.40 „Wierzę w Kościół Chrystusowy”

– Omówienie programu duszpasterskiego na rok 2022/2023

– ks. kan. dr Bogdan Zatorski

11:55 Modlitwa „Anioł Pański”

Przerwa

12:25 Wnioski po etapie diecezjalnym Synodu o synodalności

– ks. dr Roman Sękalski

12:40 Sprawy Wydziału Duszpasterskiego i Nauki Katolickiej

– ks. kan. Sławomir Sobierajski

13:00 Sprawy Wydziału Ekonomicznego Kurii Łowickiej

– ks. kan. Adam Matysiak

13:30 Wolne wnioski

Słowo i błogosławieństwo Księdza Biskupa Ordynariusza