Konferencja Rejonowa

6 WRZESIEń 2019
ks. Łukasz Antczak

Wyższe Seminarium Duchowne godz. 10.00