Konferencja Księży Dziekanów i Wicedziekanów

5 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński