Konferencja Księży Dziekanów

18 MAJA 2022
Krzysztof Zwoliński

Rozpoczęcie obrad o godz. 10:00 w kurii diecezjalnej łowickiej.