Konferencja Księży Dziekanów

16 LUTEGO 2023
E. K.

Początek spotkania o godz. 1000 w Kurii Łowickiej.