Jubileusz sakry Biskupa Ordynariusza

6 KWIECIEń 2018
ks. Łukasz Antczak