Jubileusz bpa Alojzego Orszulika SAC

5 LISTOPAD 2017
ks. Łukasz Antczak

W tym dniu Biskup Łowicki Senior kończy 90 lat.