Jubileusz 860 lecia Konsekracji Archikolegiaty w Tumie

11 MAJA 2022
ks. Roman Sękalski

Centralnym wydarzeniem będzie Msza św. o godz. 12.00.