Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich

5 LISTOPADA 2017
ks. Łukasz Antczak

ks. Adam Domański

ks. Stanisław Góraj

ks. Tomasz Jackowski

ks. Dariusz Krokocki

ks. Mirosław Kurek

ks. Maciej Mroczkowski

ks. Mirosław Romanowski

ks. Andrzej Sałkowski