Ingres abpa Grzegorza Rysia

27 PAźDZIERNIKA 2017
ks. Łukasz Antczak