Ingres abpa Grzegorza Rysia

27 PAźDZIERNIK 2017
ks. Łukasz Antczak