Inauguracja roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński