I Diecezjalny Przegląd Chórów Parafialnych w Rawie Mazowieckiej

6 WRZEśNIA 2019
ks. Łukasz Antczak

Organizator: parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej.

Zgłoszenia  do 21 września listownie lub osobiście w kancelarii parafialnej.

Kontakt: Szymon Kowalczyk  609 878 200