Finał XX Konkursu „Mój szkolny Kolega z misji” (Dzieło Pomocy „Ad Gentes”)

17 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

-Zakończenie roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie