Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”)

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński