Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”)

17 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński