Dzień Świętości Życia – liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego

14 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki