Dzień Świętości Życia – liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego

14 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki