Dzień Świętości Życia – liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego

17 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński