Dzień Świętości Życia – liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński