Dzień Św. Krzysztofa, patrona Kierowców – Dzień Bezpiecznego Kierowcy (Krajowe Duszpasterstwo Kierowców)

20 GRUDNIA 2021
Krzysztof Zwoliński