Dzień Św. Krzysztofa, patrona Kierowców – Dzień Bezpiecznego Kierowcy (Krajowe Duszpasterstwo Kierowców)

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński