Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński