Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym

21 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki