Dzień skupienia dla katechetów i nauczycieli Diecezji Łowickiej

25 STYCZNIA 2023
ks. Roman Sękalski

Nr formy: 77
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja (dzień skupienia) „Znaczenie duchowości
katechety w procesie kształtowania wiary uczniów”
Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Zakres tematyczny:
 Zadania postawione przed nauczycielem lekcji religii.
 Kształtowanie postaw pomocnych w pracy katechety.
 Zaangażowanie katechety w przygotowanie uczniów do spotkania
z Żywym Bogiem.
Kierownik formy: ks. dr Roman Sękalski – nauczyciel konsultant ds. katechezy
CRE WŁ w Skierniewicach
Osoby prowadzące: ks. dr Roman Sękalski
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 marca 2023 roku, godz. 1000, Budynek
kościoła parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu, ul. Brzozowa
15
Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)

Program

10:00 – Przywitanie, Modlitwa
10:15 – Konferencja I
11:00 – przerwa na kawę
11.45 – Konferencja II
12.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwo pokutne
(możliwość spowiedzi)
13:15 Przerwa
13:45 Msza Święta