Dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich

14 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki