Dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich

14 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki