Dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich

2 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński