Dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich

20 GRUDNIA 2021
Krzysztof Zwoliński