Dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich

17 GRUDNIA 2020
Krzysztof Zwoliński