Dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński