Dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński