Dzień modlitw za więźniów

14 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki