Dzień modlitw za spowiedników i teologów moralistów

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

-Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego