Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego

21 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki