Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński