Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński