Dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

-Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Matki Bożej w Białym Borze