Dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński