Dzień Misjonarzy Męczenników – modlitwa i post za misje

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński