Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej – Pielgrzymka do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu

2 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński