Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

17 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński