Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński