Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński