Dzień imienin Pasterza Diecezji

18 LISTOPADA 2020
ks. Łukasz Antczak

Prośba o modlitwę w intencji bp. Andrzeja Franciszka Dziuby