Dzień Golgoty Wschodu – Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

17 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki

Uroczystość centralna w Warszawie przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie; Msza św. w katedrze polowej WP)

– Światowy Dzień Sybiraka