Dzień Cierpienia w Intencji Misji (Zesłanie Ducha Świętego)

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński